Публикация

НЗОК, БЛС и БЗС подписаха националните рамкови договори за 2012

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подписа с управителните съвети на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) Националните рамкови договори (НРД) за 2012 година съответно за медицински и за дентални дейности.


Новият НДР за медицинските дейности  гарантира осигуряването на качествени медицински помощ и облекчен достъп на пациентите до лекарите-специалисти, при които пациентите ще могат да отиват на преглед без направление. Ако след него се наложи да им се правят изследвания или консултации с друг специалист, те ще са безплатни и ще се правят по линия на НЗОК.  

Сред новите моменти в извънболничната помощ, залегнали в НРД 2012 е и този, че личните лекари вече ще провеждат диспансерното наблюдение на повече заболявания  в областта на ендокринологията, сърдечно-съдовите и други заболявания.

Те вече ще могат да назначават високо-специализирани дейности на хронично болни, които наблюдават  (например: ехокардиограхия). Това е полезно от гледна точка на следваща консултация със специалист – пациентът ще отиде при специалиста с готови изследвания.  Освен това, когато лекарят отсъства ще уведомява РЗОК за промяната в работния си график по електронен път, което значително ще му спести време.

Увеличени са цените, които НЗОК заплаща на лекарите за  преглед и различни дейности, както и парите за отделните изследвания  - при  рентгенология  с 6% , при патоанатомията  с 35%, има увеличение и при паразитология  и вирусология.
В болничната помощ НЗОК поема нови клинични процедури – при провеждане на хемодиализа и химиотерапия, както и диспансерното наблюдение на онкологично болните. Новост е и това, че при хемодиализата НЗОК ще се поема транспорта на пациентите. 

В областта на денталните дейности НРД за 2012 г. ще запази основните си параметри от тази година.

„Надявам се новите моменти, застъпени в НРД 2012, да улеснят още повече достъпа на пациентите до здравни услуги, а прилагането на методиката за разпределение на средствата  в болничната дейност, която ще действа и през 2012г., да даде възможност, както и през тази година, за прогнозируемост на плащанията,  така че изпълнителите на медицински дейности да бъдат спокойни в своите приоритетни ангажименти:  грижите за техните пациенти“, каза на церемонията управителят на НЗОК д-р Нели Нешева.

Председателят на БЛС, д-р Цветан Райчинов, подчерта: „Възстанови се истинското  договаряне в здравеопазването. В резултат на това тази година към основния национален рамков договор, ще бъде разписан и допълнителен  –  този за цени и обеми.  Така рамковото договаряне вече е в своята цялост.“

Председателят на Надзорния съвет на НЗОК Гергана Павлова изтъкна, че в НРД 2012 има заложени механизми, които гарантират по-добър достъп до медицински услуги на здравноосигурените лица и позволяват по-доброто и балансирано заплащане на изпълнителите на медицински услуги.

Д-р Борислав Миланов, председател на БЗС, заяви позицията на своите колеги и за бъдещ диалог с НЗОК, при който рационалните предложения да бъдат все така приемани.

От името на оперативното ръководство на НЗОК д-р Нели Нешева благодари на договорните партньори от БЛС и БЗС за конструктивния диалог, воден по време на преговорите за НРД 2012, и подчерта  желанието им през 2012 г. да бъде постигнато по-високо качество в лечебно-диагностичния процес, за да бъдат гарантирани спокойствието и сигурността на пациентите.Коментари