Публикация

Болниците вече са длъжни да дават информация за ражданията

От 1 януари всяка болница в страната е длъжна да съобщава за ражданията, които са извършени в нея.


Информацията се подава в електронния регистър на МЗ, който работи вече трети месец. Досега регистърът действаше пробно, за да може всяко лечебно заведение да се запознае с него. От тази година обаче подаването на данни в него е задължително за всяка болница с АГ-отделение.

Това ще даде възможност да се повиши контрола над лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в тях. Също така ще помогне за вземането на своевременни управленски решения.

Данните за ражданията се подават до три дни от извършването им. Въпреки че този срок още не е изтекъл, болниците вече изпращат информация в регистъра. Вписването се осъществява от оторизиран специалист, който носи персонална отговорност за достоверността на данните и влиза в системата с електронен подпис, който се осигурява от съответната болница.

Електронният подпис изпълнява функцията на потребителско име и парола. В регистъра се подава информация за мястото, датата и часа на раждането, данни за майката и за детето – пол, килограми, състояние, ръст, както и как е протекло самото раждане. Също така се вписва кой лекар е водил раждането, дали бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си.

Регистърът се намира в изчислителния център на МЗ в НМКЦ и се поддържа от отдел „Електронно здравеопазване“. Изграждането му струваше 28000 лв. Достъп до пълната информация в регистъра има МЗ. Съвсем скоро всеки човек ще може да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната.
 
" }-->

Коментари