Публикация

Фармацевти връщат пациенти със стари лекарства

На варненските фармацевти вече им се налага да връщат съвестни пациенти, които искат да върнат събраните у дома лекарства с изтекъл срок на годност.


Това съобщи шефът на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз Рада Пехливанова.

Тя посочи, че следващата седмица организацията на национално ниво ще излезе с официално становище по повод готвената наредба за съхранението и унищожението на токсичния отпадък.

„По принцип у нас този проблем не е решен и е крайно време да се направи, тъй като в повечето страни това е уредено и не може лекарства с изтекъл срок на годност да се смесват с общия битов отпадък“, коментира Пехливанова.

В миналото браковете от аптеките са били събирани от някогашното аптечно управление и транспортирани до пещите в Кремиковци. В чужбина не е по-различно.

Там всяка сутрин аптекарите изкарват пред обекта си специален контейнер, където хората си хвърлят старите лекарствата, а вечер специализирана фирма събира съдовете и се наема с унищожаването на боклука.

Опасенията на варненските фармацевти са свързани с това, че евентуално държавата би могла да натовари аптеките с разходите по унищожаването на лекарствата.

Коментари