Публикация

Не подценявайте проблемите с черния дроб

През последните години затлъстяването на черния дроб при хора, които не приемат токсични количества алкохол, се приема като част от метаболитния синдром.


За неалкохолна стеатоза лекарите говорят, когато над 10 процента от чернодробните клетки натрупат прекомерни количества триглицериди.

Оказва се, че стеатозата, дори и да не е съпътствана с оплаквания, може да бъде сериозен ранен прогностичен белег за развитие на атеросклероза и сърдечно-съдов риск (инфаркт и инсулт). Защото натрупването на масти в черния дроб показва, че такъв процес протича и в кръвоносните съдове.

В повечето от случаите стеатозата не е много опасна за самия черен дроб. Но при малка част от пациентите се развиват сериозни усложнения като тежък стеатозен хепатит, чернодробна недостатъчност или рак. Когато стеатозата е съчетана с вирусен хепатит, тя усложнява протичането му и намалява ефекта от лечението.

Причините за неалкохолната стеатоза са комплексни. При някои пациенти са водещи генетичните дефекти в обмяната на веществата и основно инсулиновата резистентност. Значение имат хранителните фактори, работата в токсична среда, приемът на някои медикаменти, които могат да увредят черния дроб.

Риск за развитие на чернодробна стеатоза има при бърза загуба на тегло, гладуване, лошо хранене, големи операции на храносмилателната система, дълго венозно хранене с глюкоза, хипервитаминоза A.

Неалкохолната стеатозна болест е социалнозначимо заболяване, въпреки че истинската честота не е известна поради липсата на конкретна клинична картина, специфични оплаквания и лабораторни изследвания. Известно е, че в САЩ стеатозата е най-честата причина за повишени чернодробни ензими в кръвта. Въпреки това повечето хора със затлъстяване на черния дроб имат нормални стойности на АлАТ. Три на сто от засегнатите нямат наднормено тегло и проблемът им е открит при случайни изследвания.

Диагнозата неалкохолна стеатозна болест се поставя по няколко критерия.
Клиничните белези са неспецифични - болка в дясното подребрие, мускулна слабост, лесна умора. Увеличение на черния дроб се наблюдава при около 50% от пациентите, но то се установява трудно при общо или коремно затлъстяване. Чернодробните ензими невинаги са повишени, а стойностите им в случая не са категоричен белег за тежестта на увреждането. Обикновено АлАТ е по-силно завишен в сравнение с АсАТ. Нормални чернодробни ензими не изключват значимо чернодробно увреждане, включително цироза.

Образната диагностика (ехография, скенер и др.) е важна, но не е решаваща в случая. Най-сигурното изследване е чернодробната биопсия. Тя се прилага само по строга лекарска преценка при хора с повишени чернодробни ензими и ехографски установена стеатоза, при изключена друга причина за чернодробно заболяване.

Лечението на неалкохолната стеатоза е комплексно. Изисква се промяна в начина на живот – постепенно и трайно намаляване на теглото, но без гладуване; контрол на холестерола и триглицеридите, нормализиране на кръвната захар, ако е повишена.

Сериозна роля за укрепване и възстановяване на чернодробните клетки имат хепатопротекторите. Такъв препарат е Хепасейв, който е изцяло природен продукт и няма странични ефекти. Хепатопротектор заедно с антиоксидантните витамини Е и С повлиява много добре чернодробната функция.

Важно е за ранното откриване на чернодробни и метаболитни проблеми да се правят редовни профилактични изследвания. Поне веднъж годишно проверявайте индекса на телесната маса, профила на холестерола, кръвната захар на гладно, чернодробните ензими, бъбречната функция (креатинин и урея). Навременното повлияване на рисковите фактори е най-добрият начин за справяне с болестите на ХХІ век.

Коментари