Публикация

Средствата за трансплантации ще бъдат повече през 2012

От тази година МЗ ще плаща повече за извършването на трансплантации. Целта е да се допринесе за нарастването на броя на тези операции у нас.


Най-голямо е увеличението на средствата за трансплантация на черен дроб – с 25 хил. лв., а с 20 хил. лв.  се вдигат парите за трансплантация на сърце. С по 5 хил. се увеличават средствата за присаждане на бъбрек и тънко черво, значително е увеличението и на средствата за извършване на трансплантации на стволови клетки.

Запазва се размерът на средствата за откриване на донор на 1500 лв., но за сметка на това се включват нови дейности за финансиране. Сред тях са подготовка на бъбрек за трансплантиране – до 5 хил. лв., вземане на бъбрек от жив донор – до 5 хил. лв., на черен дроб от жив донор – до 7 хил. лв., вземане на орган от трупен донор – 5 хил. лв., плазмафереза – 7 хил. лв.

Увеличават се и средствата за актуализиране на имунологични изследвания преди операцията от 750 лв. на 1500 лв. Въвеждат се възможности за лечение при остро отхвърляне на присадения орган. За тези дейности при бъбрек МЗ ще дава до 10 хил. лв., при сърце – до 25 хил. лв., а при черен дроб – до 20 хил. лв.
 
 Вид присадени органи,
 тъкани или клетки
Средства за 2012
Средства за 2011
 Бъбрек от трупен и жив донор до 20 000 до 15 000
 Сърце до 60 000 до 40 000
 Черен дроб от трупен и жив донор до 75 000 до 50 000
 Стволови клетки – автоложна
 трансплантация
 до 25 000 до 15 000
 Стволови клетки – алогенна 
 трансплантация
 до 40 000 до 15 000

Коментари