Публикация

Поколението Y ще наложи гъвкав работен график

Традиционният 8-часов работен ден скоро ще стане изключение. Нови данни показват, че се приближаваме към преломния момент, наречен „гъвкав работен график”.


Все повече предприятия приемат за разумно да позволяват на служителите си, особено младите, да работят нерегулярно, да изпълняват ангажиментите си дистанционно и да правят промени в стандартния работен ден.

Една от тенденциите на 2012 година, определена от агенцията по комуникации Euro RSCG Worldwide, е, че хората от поколението Y, родените между 1982 и 1993 г., т.е. връстници на най-новите технологии, са способни да преобърнат представите ни за традиционния работен ден.

Според прогнозите през 2025 г. 75% от световната работна сила ще бъде от поколението Y и компаниите все повече ще създават програми за гъвкав работен ден, тъй като това ще бъде изгодно за самия бизнес и не на последно място – ще се предпочита от работещите.

Много работодатели, следвайки необходимостта да променят условията на труд така, че да позволяват на служителите да работят на всяко място по света в удобно за тях време, осъзнават, че трябва да се приспособят към личния им живот, ако искат да ги задържат. Както твърдят специалистите, идеята за 8-часов работен ден бързо изчезва, защото хората все повече работят на виртуално и глобално ниво.

Голяма част от компаниите днес имат опасения, че без ясна структура сътрудниците им по-малко ще участват в работния процес и ще бъдат не толкова продуктивни. Изследванията обаче показват, че става точно обратното. Работната обстановка на доверие осигурява по-лоялни сътрудници, което увеличава ефективността от труда им.

-brr-

Ето няколко причини, поради които експертите смятат, че бъдещето принадлежи на гъвкавия работен график:

- Последни проучвания показват, че много служители се отказват от работа, която не им позволява да поддържат връзка с близките си. Все повече хора от поколението Y предпочитат свободата на социалните мрежи пред високата заплата. Повече от половината заявяват, че интернет е неотделима част от живота им. Работещите от поколението на технологиите настояват през деня да общуват с приятелите и семейството си, а не само с колегите. Въпреки това някои компании забраняват ползването на социалните мрежи по време на работа, а други допускат това, при условие че се ползват за професионални цели.

- Повече от една трета от поколението Y ценят повече гъвкавия работен график от голямата заплата. Гъвкавостта мотивира работещите да бъдат по-продуктивни и лоялни към компанията си, защото чувстват, че ги уважават.

- Съвременните технологии размиха необходимостта от 8-часовия работен ден. Това, че си извън офиса или вкъщи, вече не означава, че работиш по-малко.

Коментари