Публикация

Остарявайте активно

Дания официално обяви началото на инициативата: „Европейска година за активно остаряване и солидарност между поколенията”.


Целта е да се промени животът на хората над 60-годишна възраст. За Дания проблемът е много актуален, защото около 17% от населението е над 65 години. Според авторите на инициативата животът не приключва на тази възраст и хората над 60-те имат още какво да предложат.

Качеството на живот и средната му продължителност при европейците постоянно се повишава – с 2-3 месеца всяка година. Както отбелязват експертите, тези демографски особености трябва да се използват, особено на пазара на труда. Това е и същността на концепцията за активното остаряване.

В рамките на инициативата ще бъдат създадени съответстващи на всяка възрастова група условия за труд.

" }-->

Коментари