Публикация

Фондът одобри първите 43 деца за лечение през тази година

387 деца получиха помощ през миналата година, най-често ходиха в Германия, Австрия и Франция.


43 молби за лечение одобри на първото си заседание през тази година Общественият съвет към „Фонд за лечение на деца”. 9 от децата ще се лекуват в чужбина, а 11 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 14  малчугани бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и 9 случая за доплащане на лечението. Общият размер на утвърдените средства е 606 026  лв.

През миналата година „Фондът за лечение на деца” помогна на 387 малчугани от цялата страна или със 117 повече, отколкото през     2010. От тях 273 деца получиха финансиране за лечение в чужбина, а други 114 - за покриване на различни медицински изделия или медикаменти в България. Общо за лечението на 387-те деца бяха гласувани 9.7 млн. лв.

Най-честите заболяванията, за които бяха отпускани средства са ортопедични, офталмологични, онкологични, неврологични и урологични.  За лечение на ортопедични заболявания са изразходвани 1 550 000 лв., а за онкологични заболявания – 1 700 000 лв.  За офталмологични заболявания Фондът е отпуснал 880 000 лв., за урологични - 700 000 лв., за неврологични – 400 000 лв., други заболявания – 2 400 000 лв. За осъществяване на трансплантации са заплатени 2 050 000 лв.

Най-високите суми, заплащани през изминалата година, са за осъществяване на трансплантация – 265 000 евро,  240 000 евро за лечение на онкологично заболявание, 70 000 евро за урологична операция и по 60 000 евро за провеждане на специфично радиологично лечение. Най-малкият пациент, финансиран чрез Фонда е на 4 месеца и е лекуван в Австрия. Най-продължително е било лечението на дете, изпратено за костно-мозъчна трансплантация в Германия - 8 месеца, като лечението продължава и в момента.

Държавите, в които най-често Фондът е изпращал деца са Германия, Австрия, Франция, Англия, Турция, Белгия.
 

Коментари