Публикация

Нова електронна услуга улеснява работата на стоматолозите

Още една нова електронна услуга „Анулирани здравноосигурителни книжки“ работи на интернет страницата на НЗОК.


Тя значително ще улесни работата на лекарите по дентална медицина, защото ще им позволи в момента, в който даден пациент потърси лечение със здравноосигурителната си книжка, да проверят дали книжката e валидна или съответно от коя дата е невалидна.

По този начин се предотвратява възможността за повторно отчитане на една и съща дейност на един пациент и надвишаване на полагащия се брой дентални дейности в рамките на календарната година.

Услугата „Анулирани здравноосигурителни книжки“ се въвежда в изпълнение на ангажимента на Националната здравноосигурителна каса, произтичащ от Националния рамков договор 2012 за денталните дейности. Според него институцията трябва да публикува на интернет страницата си списък на обявените за невалидни здравноосигурителни книжки.

Коментари