Публикация

41 деца получиха средства от Фонда за лечение

41 молби за лечение одобри на второто си заседание през тази година Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


6 от децата ще се лекуват в чужбина, а 16 малчугани ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.

13 деца бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и 6 случая за доплащане на лечението. Общият размер на утвърдените средства е 687 700 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 84 малчугани като отпуснатите средства са близо 1,3
милиона лева.

През миналата година "Фондът за лечение на деца" помогна на 387 малчугани от цялата страна или със 117 повече, отколкото през 2010. От тях 273 деца получиха финансиране за лечение в чужбина, а други 114 - за покриване на различни медицински изделия или медикаменти в България. Общо за  лечението на 387-те деца бяха отпуснати 9,7 млн. лв.

Коментари