Публикация

БЛС: Изборът на лекар или екип е в полза на пациентите

Във връзка с обществената дискусия, започнала по инициатива на г-н Константин Пенчев – омбудсман на България, която касае избор на лекар или екип срещу заплащане в болниците, УС на БЛС счита, че разпоредбите на чл. 25-31 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ не противоречат на Конституцията, на законите на страната и на морално-етичните норми.


Становището до г-н Пенчев беше изпратено днес (13 февруари) и в него се казва, че съгласно чл. 52. от Конституцията, гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, както и  безплатно ползване на медицинско обслужване, при условия и по ред, определени с чл. 81 от Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване.

Условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, обаче се определят с наредба на Министерски съвет. Ето  защо е налице  законова делегация за приемане на наредбата от Министерски съвет, което право се  признава и от г-н Пенчев. Това правомощие задължава правителството да регулира достъпа до медицинска помощ, включително и правото на болниците да определят цената за избор на лекар/екип за конкретна дейност, като тя не може  да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.- се казва още в писмото на БЛС.

„В този смисъл, регламентът се явява определящ за поведението и на пациентите, и на лекарите и е  един от начините да се стимулират добрите екипи и добрите специалисти. Липсата на такъв регламент би попречило на пациентите да достигнат до избрания от тях лекар/екип и това би стимулирало плащането „на черно”, т.е. отваряне на вратите за корупционни практики.

В такъв аспект, тази наредба има регулативен характер, а предвид и формулировката за доброволност на избора, може да се каже, че обществото не е ощетено по някакъв начин. Напротив, в известен смисъл са ощетени лекарите, които преди въвеждането на този таван имаха възможност да получават повече средства от сега предвидените.” – допълва писмото.


" }-->

Коментари