Публикация

УМБАЛ „Св. Марина“ с нов апарат за изследване на рака

Апарат за изследване на туморни маркери е най-новата придобивка на варненската УМБАЛ „Св. Марина“.


Новата техника на стойност 100 000 лева дава възможност за прецизното изследване на конкретните тумори и назначаването на терапия, съответстваща на характеристиките на заболяването на пациента.
 
Дареният апарат представлява напълно автоматична платформа за имунохистохимия и ин-ситу хибридизация, разполагаща с уникална технология и пълна автоматизация на работния процес.

Средногодишно в България с рак на гърдата се диагностицират и оперират около 3900 пациентки. При всички тях е задължително изследването на рецепторите за естроген, прогестерон и ХЕР2.

При липса на автоматизирана система за обработка на препаратите и използване на имуно-хистохимичен анализ, изследванията изискват по около 6-8 часа работа на лаборантите, за установяване на хормоналния рецепторен статус и толкова за ХЕР2. С новото оборудване в „Св. Марина“ това време ще бъде съкратено наполовина.

Новата апаратура редуцира и вероятността за допускане на грешка при дозирането и прилагането на диагностичните реагенти. Тези грешки много често се оказват основната причина за неточност на диагностиката, от която зависи определянето на прогнозата и правилният подбор на лекарствата срещу рака.

Коментари