Публикация

Касата няма да остави пациентите без лекарства

Във връзка с появили се в медиите твърдения, че пациенти ще останат без лечение, НЗОК прави следното уточнение...


Към момента всички протоколи за отпускане на скъпоструващо лечение са подписани от временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК.

Съгласно Закона за здравното осигуряване, с решение на Надзорния съвет на НЗОК от 24.02.2012 г., подуправителят е упълномощен до избора на нов управител да изпълнява временно тази длъжност. За това не се изисква подписване на друг договор за управление, тъй като подуправителят има сключен трудов договор.

След проверка по сигнал на пациентски организации се установи, че при малък брой протоколи, по технически причини, е допуснато закъснение от няколко дни, но към днешна дата те вече са разписани и са предоставени в районните здравноосигурителни каси, от където пациентите могат да ги получат. НЗОК се извинява на тези пациенти за причинените неудобства.

Коментари