Публикация

Как всеки пациент сам да си състави план за управление на диабета

Вижте съвети как да следим за кръвната си захар и гликирания хемоглобин


Заедно с твоя диабетен екип трябва да изработите план за управление на диабета. Този план трябва да съобрази твоите предпочитания и начин на живот с твоите цели за гликемичен контрол (контрол на стойностите на гликирания хемоглобин и кръвната захар).

Обичайният план за управление на диабета включва:
- Твоите индивидуални цели за гликемичен контрол;

- План кога и как да измерваш кръвната си захар;

- План кога да приемаш медикаментите за диабета;

- Други цели (например регулиране на телесното тегло и кръвното налягане);

- Съвети за храненето;

- Съвети за физическа активност;

- График за регулярни медицински прегледи.

Самоконтрол на кръвната захар
Да си измерваш сам кръвната захар (самоконтрол) е необходимо, за да следиш дали диабетът ти е добре контролиран. Това измерване ще ти даде информация:

- Дали твоето лечение е достатъчно ефективно;
- Как се отразяват върху кръвната ти захар твоята физическа активност и хранителен режим.
Обикновено ще се чувстваш по-добре и по-енергичен, когато стойностите на кръвната ти захар са по-близо до стойностите при хора без диабет. Освен това контролът на кръвната ти захар ще намали риска от развитие на диабетните усложнения.

С какво измерваш кръвната си захар?

Днес има голямо разнообразие от апарати за самоконтрол на кръвната захар. Можеш да получиш съвет за избора си от твоя диабетен екип или от фармацевта в аптеката.

Кога да измерваш кръвната си захар?

Заедно с твоя диабетен екип (лекуващ лекар, диабетна медицинска сестра, диетолог) ще решите кога и колко често ще измерваш кръвната си захар. Обикновено това зависи от вида на твоето лечение. Ето някои от ситуациите, в които ще правиш това:

- Когато се събудиш сутрин, за да провериш дали кръвната захар се е задържала в желаните граници през нощта (т.нар. кръвна захар на гладно);
- Преди основен прием на храна или преди по-голяма междинна закуска, за да провериш каква е твоята кръвна захар преди хранене;
- 2 часа след като се нахраниш, за да провериш как храната, която си приел, се е отразила на нивото на кръвната ти захар (т.нар. кръвна захар след хранене, или постпрандиална кръвна захар);
- Преди и 15 мин след физическо натоварване, за да провериш как физическата активност е повлияла нивото на кръвната ти захар;
- В 2-3 часа през нощта, за да провериш дали кръвната ти захар нощем не пада прекалено ниско.

Важно е да си записваш измерените стойности, за да можеш да прецениш какво кара кръвната ти захар да се покачва или да спада.

Гликиран хемоглобин
Това е друг изключително важен показател, който трябва да се измерва, за да се контролира диабетът.

Измерването на гликирания хемоглобин (HbA1c) дава информация какви са били средните стойности на кръвната ти захар през последните 2-3 месеца. Това е нещо като „памет“ на твоите кръвнозахарни нива. Стойността му не се повлиява от краткотрайни колебания – например от храненето в деня на измерването му. HbA1c показва как си контролирал кръвната си захар през по-дълъг период от време, докато измерването на кръвната захар показва каква е нейната стойност в точно определен момент.

Поддържането на гликирания ти хемоглобин под 7% ще намали риска да развиеш диабетни усложнения. Затова за повечето хора с диабет целта е да имат HbA1c<7%.
Ако нивото на твоя гликиран хемоглобин е над 7%, трябва да се обърнеш към твоя диабетен екип, за да обсъдите каква промяна в лечението е необходима.

Препоръчва се измерване на гликирания хемоглобин:
- Най-малко 2 пъти годишно, ако кръвните ти захари са добре контролирани;
- Веднъж на 3 месеца, ако контролът на кръвната ти захар не е добър или ако скоро е направена промяна в лечението.

" }-->

Коментари