Публикация

Детският фонд не отказва лечение поради лимити

Центърът „Фонд за лечение на деца” не е отказал помощ на нито едно дете по причина на въведения таван на средствата, които могат да се отпускат.


От въвеждането на лимита от 180 хиляди лв. има само два постъпили случая на деца, чието лечение е било на стойност над този лимит.

Първият случай е дете, което е с чернодробна трансплантация в Германия.

Вторият случай на лечение, което е надхвърляло лимита от 180 000 лв., е на 6-месечното дете Мерве Джебир. Детето обаче е починало не поради неосигурени от Фонда средства. Забавянето не е по причина на лимита от 180 000 лв., който е осигурен, а поради отказ в последния момент от страна на клиника в чужбина да приеме детето. Това наложи да се проведат спешно преговори с друга клиника, в резултат на което детето беше изпратено за лечение във възможните най-кратки срокове, съобщиха от фонда. 

Таванът от 180 000 лв. за лечение на деца в чужбина беше въведен през 2011 г., за да се даде възможност за лечение на по-голям брой български деца с редки или тежки заболявания.
Друга причина са ограничените финансови възможности на държавата.

През 2011 г. фондът е изразходвал 9,7 милиона лв. за финансиране лечението на деца. С тези средства е осигурено лечението на 387 деца, със 117 деца повече, отколкото през 2010 г..

От началото на годината досега Фондът е одобрил за лечение 118 деца, като средствата са за близо 2,3 милиона лева.

„Имаме уверението от МЗ, че ако постъпи сигнал, че таванът от 180 хиляди лева възпрепятства лечението на деца в чужбина, тогава правилата ще бъдат преразгледани”, съобщи директорът на фонда Павел Александров.

" }-->

Коментари