Публикация

ПроКредит Банк предлага специални кредити за аптеки и дрогерии

От началото на месеца ПроКредит Банк стартира специална кампания за собствениците на аптеки и дрогерии.


За дейността на фармацевтите банката предлага целево финансиране за оборотни средства и инвестиции при облекчена процедура за отпускане на заема.

Кредитите за аптеки на ПроКредит Банк се отпускат в лева или равностойността им в евро. Заемът може да бъде погасяван на равни месечни вноски или със сезонен график в зависимост от дейността на фирмата. ПроКредит Банк предлага на фармацевтите и овърдрафти с възможност да погасяват средствата в края на периода или кредитна линия.

Заемите се отпускат при улеснена процедура с минимално количество документи и дават възможност за покриване на нужди от оборотни средства за закупуване на медикаменти, медицинска козметика или консумативи, както и на инвестиции в оборудване, за наем или за закупуване на помещение.

Банката се ангажира с отговор за отпускане на средствата в рамките до три работни дни. Срокът за погасяване на оборотния кредит за фармацевти е до три години, а за инвестиции - до десет години за суми до 60 000 лева.

ПроКредит Банк, която е собственост на германските ПроКредит Холдинг и Комерцбанк, разполага с добре развита клонова мрежа в цялата страна. Банката е насочена приоритетно към обслужването на много малки и малки фирми, голяма част от които съставляват именно съсловието на фармацевтите.

Новите условия на ПроКредит Банк за финансиране на оборотните и инвестиционни нужди на аптеки и дрогерии са част от стремежа на банката да предостави улеснен достъп до средства и качествено банково обслужване на малките фармацевти.
 

Коментари