Публикация

Хаосът на бюрото - полезен за ефективността

На повечето хора им се е случвало да чуват упреци от началниците си за безпорядъка на работните им места.


Ръководителите смятат, че това води до объркване на мисълта и пречи на подчинените им да изпълняват съвестно задълженията си. Оказва се обаче, че е точно обратното.

Германски учени стигнаха до извода, че хаосът на работното място не само не понижава ефективността на труда, но и помага на хората да мислят креативно. Специалистите провели шест експеримента с участието на работещи в офис. Те трябвало да седнат зад бюро и да изпълнят определени задачи. 

При това бюрата били или идеално подредени, или в пълен безпорядък. Докато ги наблюдавали, учените събирали информация и установили, че служителите, седящи на затрупани от хартии и други предмети бюра, по-добре се справили и намерили по-оригинални решения на поставените задачи.

Обяснението е, че при заобикалящия го хаос човек полага повече усилия да се съсредоточи и да изпълни по-добре ангажиментите си.

" }-->

Коментари