Публикация

Не пренебрегвайте аритмията

Интервю с проф. Кейт Фокс, кардиолог, преподавател в университета в Единбург, Великобритания, за възможността пациентите с предсърдно мъждене да се предпазят от инсулт.


Проф. Фокс, накъде са насочени научните Ви интереси в момента?
Напоследък усилено се занимавам с механизмите, които предизвикват тромбози в човешкия организъм. Това е много важна тема от гледна точка на всекидневната практика, защото значителна част от пациентите с предсърдно мъждене получават тежки мозъчни инсулти, дължащи се именно на тромбоза на магистрални кръвоносни съдове в главата.

Чия отговорност е откриването на предсърдно мъждене при даден пациент – на личния лекар или на специалиста кардиолог?
В това отношение се нуждаем от колективни усилия. На първо място трябва самият пациент да обърне сериозно внимание на здравето си, ако има неравномерен пулс, „прескачане на сърцето”, чувство на внезапно сърцебиене. След това е ролята на лекаря, към когото болният първо се е обърнал. Той трябва да провери пулса и да направи кардиограма.

Всеки неравномерен пулс ли означава предсърдно мъждене?
Съвсем не, голяма част и от най-здравите хора имат понякога екстрасистоли, които се отразяват на равномерността на пулса. Но това са отделни епизоди. Ако обаче пулсът постоянно е неравномерен, особено при хора над 50 години, това може да е предсърдно мъждене. Добрата новина е, че тази аритмия обикновено се установява лесно чрез рутинно ЕКГ.

Но някои хора имат отделни кратки пристъпи на предсърдно мъждене, които могат да не се хванат лесно на кардиограмата. Всъщност тези пациенти също ли имат риск от инсулт?
Това е много важен въпрос, защото има голямо неразбиране за риска при тази форма на предсърдно мъждене. Научните доказателства са категорични, че рискът да се получи тежък инсулт е еднакъв, независимо дали болният е с постоянно или с епизодично предсърдно мъждене.

-brr-

Как откривате епизодичното мъждене?
В нашата клиника при съмнение поставяме на пациента малък уред, който следи сърдечния ритъм за няколко седмици. Апаратчето с нищо не смущава всекидневната активност, но дава ценна информация за диагнозата.

Препоръчвате ли на хора над определена възраст, дори и да нямат оплаквания, да си правят профилактично ЕКГ и дори холтер?
Ние знаем, че с напредването на възрастта сърдечните аритмии и особено предсърдното мъждене зачестяват. За момента не препоръчваме масови изследвания, но е задължително хората, които имат каквито и да е оплаквания, свързани със сърцето, както и с посочените вече рискови фактори, да си правят периодично ЕКГ.

Има ли предсърдно мъждене без абсолютно никакви симптоми?

За съжаление да! Част от пациентите не усещат абсолютно нищо. В голяма част от тези случаи първият симптом е инсултът. Едва в хода на изследванията на част от болните с инсулт се разбира, че те имат предсърдно мъждене, което е и причината за мозъчния удар.

Какво може да се направи, за да се открие аритмията въпреки липсата на симптоми?
Ключът е в развитието на технологиите. Вече има смартфони, които долавят неправилен пулс дори и притежателят им да смята, че всичко с неговото здраве е наред. Много от модерните автоматични апарати за домашно измерване на артериалното налягане също индикират, ако сърдечният ритъм не е нормален.

Когато предсърдното мъждене е установено, какъв е съвременният алгоритъм за лечение?
По отношение на самото предсърдно мъждене има различни стратегии – дали ще се търси нормализиране на сърдечния ритъм или на повишената сърдечна честота. Това се решава от кардиолога и от пациента. Но при всички случаи трябва да се провежда профилактика срещу мозъчен инсулт. Това тежко и животозастрашаващо усложнение връхлита значителна част от пациентите с предсърдно мъждене в хода на тяхното заболяване.

Какъв е напредъкът в предотвратяването на инсултите?
През последните години в практиката успешно навлезе ново поколение препарати като Дабигатран, които имат доказана роля за предпазването от инсулт при пациентите с предсърдно мъждене, при много добър профил на безопасност. Тези лекарства не позволяват в сърдечните кухини да се формират кръвни тромби, които могат да бъдат изтласкани към мозъка. Мисля, че всички са наясно какво представлява един тежък мозъчен инсулт както за самия пациент, така и за близките му. Затова е решаващо важно да предотвратяваме това заболяване с всички доказани методи.

Коментари