Публикация

Министърът на здравеопазването предлага отпадане на лимита за лечение на деца

Новият здравен министър Десислава Атанасова предлага на Министерски съвет да отпадне лимитът от 180 000лв. за лечението на деца.


Това ще стане с подписания от нея проект на Постановление за изменение на Постановление № 280 от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ и е изпратен за междуведомствено съгласуване.

Успоредно с отпадането на финансовия лимит в проекта се предлага МС да осигури допълнителни средства в годишния бюджет на Център „Фонд за лечение на деца”. По този начин ще се осигурят в пълен размер необходимите средства за лечението на децата, чието здравословно състояние налага да се разходват суми над 180 000 лв.  

С промените се гарантира неотменимото право на достъп до здравеопазване за малките пациенти с най-тежки животозастрашаващи заболявания, което е залегнало в Конституцията на Република България. Проектът на постановлението е в съответствие с политиката на правителството, която разглежда като приоритет детското здраве. Промените  отговарят и  на очакванията на цялото общество държавата да поеме изцяло ангажимента за финансиране лечението на тежко болните деца.

Коментари