Публикация

Поставиха митрална клапа по минимално инвазивен път

В СБАЛССЗ “Света Екатерина” екип от български хирурзи ръководен от проф. Генчо Начев, д.м.н. постави първата за страната митрална клапа с мини инвазивен достъп.


Това е нов, щадящ пациента метод, при който клапната протеза се поставя през малък отвор странично на гръдния кош.

Важно е да се знае, че при мини инвазивното клапно протезиране пациентът си отива вкъщи след 3-4 дни престой в клиниката.

Новият метод беше приложен на 70 годишна пациентка, която се чувства добре, хемодинамично стабилна, с отлични показатели.

Коментари