Публикация

Нови 40 здравни медиатори ще помагат на държавата

В Аулата на Военномедицинска академия официално бе открита учебната година за здравните медиатори от цялата страна.


В България мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава  и през тази година още 40 човека ще бъдат обучени от преподаватели във Факултета по обществено здраве към МУ-София, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. 

Oбучението на здравните медиатори се подкрепя от фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“ и е част от активностите  по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който е насочен към подобряване на здравеопазването сред уязвимите групи от етнически произход в България.
 
 „Моделът на здравното медиаторство съществува в България от около десет години, но през последните две години се забелязва неговият сериозен подем. Радвам се, че институциите, частният сектор и медицинските специалисти допринесоха за това да разполагаме с един много сериозен инструмент в комуникацията между уязвимите групи от етнически произход и здравната система“, заяви проф. Ивайло Търнев -  председател на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата".
 
Той допълни, че този модел се оценява високо не само в България, но и в други държави на ЕС, които имат желанието да внедрят опита ни в тази посока.

„Стартира уникален за Европа проект, който е своеобразно надграждане на постигнатото до момента чрез „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, каза още проф. Търнев.
Целта на проекта е да създаде устойчива мрежа от здравни медиатори в четири държави /България, Унгария, Румъния и Словакия/, които да допринесат за  ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност сред уязвимите групи от ромски произход чрез постоянно обучение на здравните медиатори и разширяване на  дейността им в посока профилактика на здравето сред населението.

Проектът  ще се реализира  от компанията „ГлаксоСмитКлайн" през следващите три години съвместно със Съвета на Европа и Световната здравна организация. Програмата ,освен обучението на здравните медиатори, включва и осигуряване на месечни възнаграждения за 15 здравни медиатори.

За първи път тази година обучителната програма за здравните медиатори ще се провежда от  Факултета по обществено здраве към МУ-София, под ръководството на проф. д-р Цекомир Воденичаров. В рамките на 240 учебни часа здравните медиатори ще имат възможността да се запознаят с нормативната база и системата на здравни услуги в България, правата и задълженията на пациентите, както и да получат информация относно основни заболявания /превенция, профилактика и  лечение/.

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурс, проведен в съответната община, като основни критерии за избора им са да имат минимум завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика/езиците на общността.

След преминаване на обучението, здравните медиатори ще работят по различни здравни проекти за ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово предаваните болести, намаляване нивата на  детската смъртност, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях кампании в сферата на здравеопазването.
 

Коментари