Публикация

„Лекарите, на които вярваме” – важен фактор за предстоящите промени

Подобряването на българското здравеопазване изисква широко обществено съгласие и общите усилия на всички участници в здравната система – лекари, пациенти, съсловни и неправителствени организации.


Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова в своето приветствие на церемонията по връчване на отличията на 250 български лекари, номинирани по проекта „Лекарите, на които вярваме“.

Церемонията се проведе в пленарната зала на Народното събрание в присъствието на председателя на българския парламент Цецка Цачева, народни представители, както и новоизбрания директор на НЗОК д-р Пламен Цеков. 

Министър Атанасова изтъкна, че вотът, който хората дават на своите най-добри лекари е знак за ангажимента на цялото общество към важните въпроси за подобряване на българското здравеопазване. Сред основните  насоки на промените в здравеопазването тя очерта финансирането и организацията на болничната и извънболничната помощ. В това отношение  решаващо значение придобива ефективното разходване на наличните парични ресурси и МЗ по всякакъв начин ще стимулира онези ръководители в системата, които с мениджърските си умения съумяват да постигнат максимална ефективност в осигуряването на качествена и достъпна медицинска помощ.

Особено важна е ролята на контролните механизми и в това отношение МЗ и НЗОК ще бъдат безкомпромисни при констатирани разхищения и злоупотреби, заяви министър Атанасова. Ключово значение за оценката на всеки ръководител в здравната система ще бъде наличният капацитет за усвояване на средства по европейските програми. Налагане на утвърдени европейски практики и модели, по които работят всички по-напреднали от нас държави.
По отношение промяната на сегашния здравноосигурителен модел тя посочи необходимостта за демонополизацията на НЗОК и включване на доброволните осигурителни дружества, предлагащи допълнителни услуги освен базовия пакет здравни услуги на обществения фонд.

Посочено беше, че е належаща промяна в системата на специализациите, с което да се повиши качеството на лекарския труд и да се създадат условия квалифицираните  специалисти да намират реализацията у нас.  Този въпрос, наред с подобряване на заплащането на лекарския труд и на условията на работата, е от приоритетно значение, изтъкна министър Атанасова. МЗ е категорично на позицията, че достойният труд изисква достойно заплащане и затова ще насърчава болничните ръководства да усъвършенстват системата на заплащане, подчерта министърът на здравеопазването. 

Активно се работи по усъвършенстването на лекарствената политика с цел подобряване достъпа на пациентите до необходимите медикаменти. Нормативните промени в тази област ще бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни.

Коментари