Публикация

Липсата на някои онкологични лекарства не е по вина на НЗОК

Във връзка с получени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) сигнали, че в някои болници липсват медикаментите Флуорурацил, Паклитаксел, Цисплатина и Метотрексат, които се използват за вливане при химиотерапията на онкологично болни пациенти, институцията прави следното уточнение:


Съгласно Закона за здравното осигуряване НЗОК има договорни отношения с лечебните заведения за болнична помощ и нейно задължение е да им изплати всички медикаменти, които са отчетени за лечението на онкоболните пациенти, нуждаещи се от химиотерапия чрез вливане (по клинична процедура №05 или по клинични пътеки № 251, 252, 254 и 298).

НЗОК не договаря количества на посочените по-горе медикаменти. Това е задължение на лечебните заведения, които ги договарят по Закона за обществените поръчки и сключват договори за доставката им със съответните фирми.

Проблемът с липсващите медикаменти се дължи на затруднения на фирмата Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria, която е притежател на разрешението за употреба в България. Фирмата е уведомила НЗОК за затрудненията в писмо от 30 март т.г., като е посочила, че не може да предвиди кога ще бъде възстановен пълният обем на доставки на всички продукти, за чието разпространение има разрешение.

За да не бъде нарушен нормалният ритъм на лечение на онкоболните пациенти, НЗОК е изискала от Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria и е получила от нея уверение, че до 09.04.2012 г. фирмата ще предостави на лечебните заведения документ за отказ на доставка на посочените медикаменти, за да им даде възможност те да ги закупят от други фирми.

Липса на медикаменти за лечение на онкоболни има само в онези лечебни заведения, които са сключили договор за доставката им с Ebewe Pharma Ges.m.b.H. N.fg. KG, Austria.

Коментари