Публикация

Който се учи, той ще сполучи

Ако детето разбира, че грешките са част от обучението, то постига по-добри резултати, твърдят френски специалисти.


Според тях родителите и преподавателите трябва да помагат на ученика да се отнася към трудностите като към нормално явление, а не като към признак за интелектуална непълноценност.

Тогава при детето започва по-добре да функционира работната памет, необходима за обработването и съхраняването на информацията. Психолозите смятат, че това е свързано с факта, че ученикът престава да страда от чувство за несъответствие с общите стандарти и възприема неуспехите като естествена стъпка към обучението.

Страхът от грешки или двойки не само че вреди на работната памет, но и кара децата изобщо да избягват трудностите, което ще ги лиши и от възможности за развитие. Експертите подчертават, че за активизиране на паметта е достатъчно ученикът да повиши самооценката и увереността в силите си.


" }-->

Коментари