Публикация

Още 58 деца ще получат финансова помощ за лечение

58 молби за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


9 от децата ще се лекуват в чужбина, а 16 ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 28 деца бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и 5 случая за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 1 164 874.36 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 176 деца като отпуснатите средства са близо 3,5 милиона лева.

Коментари