Публикация

Влияе ли ви смяната на сезоните?

Пролетта се настани трайно и заедно със своите дружки – умората и алергиите, си играят с организма ни.


Попитахме читателите на health.bg дали им влияе смяната на сезоните.

58% от анкетираните са отговорили положително.

33 на сто от участвалите в допитването изпитват дискомфорт от промяната във времето само понякога.

За 9% от хората няма значение дали е пролет или друг сезон. Чувствате се нормално при промените на Майката Природа.

Коментари