Публикация

Клъцни, срежи – естетиката и скалпелът

Красотата вече не е само дело на природата, но и на скалпела.


Хубостта не е просто цвете в косите, но и силикон в гърдите. Разкрасителните процедури са все по-достъпни и по-желани, гаранции за качество и безопасност обаче няма. Доказа го скандалът с френския силикон, който се пука като балон.

Европа от известно време е разтревожена от липсата на изисквания за естетическите услуги, които сега зависят само от морала на този, който ги предлага. Общият пазар позволява разкрасяване да се купува във всяка европейска държава и затова се готви стандарт за естетичните хирургични услуги, който сега е на етап широко обществено обсъждане.
Проектът предвижда да има регистър на всички, които извършват естетични процедури. Практикуващият трябва да е лекар и да има най-малко година специализация в естетичната хирургия.

Бонуси, ваучери, отстъпки и всякакви финансови стимули за примамване на пациенти не бива да се допускат, а рекламата да се избягва, като бъдещият стандарт предлага да се приеме етичен кодекс. Практикуващите трябва да се отнасят към желаещите да се разкрасят не като към клиенти, а като към пациенти.

Желаещите по-изваяни форми трябва да са информирани за последиците, ограниченията и усложненията, да имат възможност добре да обмислят решението си. Когато им показват снимки, трябва и да им казват, че резултатът не може да бъде гарантиран.

Задължителна е предварителна консултация, при която се прави преглед на общото здравословно и психическо състояние, необходимите изследвания, обсъждане със съответните специалисти и какви са очакванията на пациента.

Естетични процедури при пациенти под 18 години се правят по изключение и само когато е клинично или психологически необходимо. Писменото съгласие и на двамата родители е задължително.

-brr-

Бъдещият стандарт подробно посочва какви трябва да са обектите и условията в тях, инструментите, техниката, материалите, медикаментите.

Процедурите се разделят на три категории. Първата включва т.нар. кабинетни, които са със или без анестезия (включително ботулинови токсини, филъри, неаблативни лазерни лечения). Втората е за минимално инвазивни процедури под местна анестезия в клиниката (включително блефаропластика, брахиопластика, липосукция на лице). Големите хирургични процедури са в трета категория и включват повечето корекции на лицето, клепачите, носа, както и контуриране на гърдите и тялото.

За всяка процедура се посочва какъв трябва да е обектът, ниво на риска, физически и психологичен статус, възрастта на пациента.

Практикуващият не трябва да прави каквато и да е поискана естетична процедура, ако смята, че има риск за здравето. Бъдещият стандарт не препоръчва медицински туризъм на дълги разстояния заради необходимото наблюдение и вероятност от усложнения. Кандидатът за естетични корекции трябва да се информира, че лекарят има застраховки за професионална отговорност, както и за операциите, които извършва.

Дългосрочните финансови последици трябва да бъдат ясни, изрично да има финансово споразумение при усложнения.

Необходими са документи не само с данните на пациента, но и подробности за серийни номера и партиди за всички устройства и продукти, които ще се използват - гръдни импланти, дермални филъри и други инжектиращи се средства.

Нежеланите случаи на некачествено медицинско изделие или лекарствен продукт, като разкъсани импланти, ще бъдат докладвани в националните компетентни органи. Ако това се случи, трябва да има ред за изтегляне на продукта, контакт с производителя и всички необходими мерки, за да не се превръща в беда закупената красота.Коментари