Публикация

Осигурено е лечение за пациентите с дефицит на растежния хомон

От 2010 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигурява лечението на пациентите с редки болести, в това число и на тези с дефицит на растежния хормон.


До  05.04.2012 г. в Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) за лечението на това заболяване бяха включени три лекарствени продукта с международно непатентно наименование Somatropin. Това са лекарствата GENOTROPIN powder and solvent for solution for injection 16 IU/5.3 mg, GENOTROPIN powder and solvent for solution for injection 36 IU/12 mg и NORDITROPIN SIMPLEX solution for injection 5 mg/1.5 ml - 1 mg.

В публикуваната на 05.04.2012 г. актуализация на Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък са включени лекарствените продукти Omnitrop solution for injection 3.3 mg(10 IU/ml x 1.5 ml) х 5бр. и Omnitrop solution for injection 6.7 mg(20 IU/ml x 1.5 ml) х 5бр. със същото международно непатентно наименование (Somatropin).

От 16.04.2012 г. НЗОК ще започне да заплаща за тези медикаменти, като лекарствения продукт Omnitrop solution for injection 6.7 mg(20 IU/ml x 1.5 ml) х 5бр. става референтен за групата и  напълно заплатен от НЗОК, а посочените  по-горе 3 медикамента стават с доплащане.

Коментари