Публикация

УМБАЛ „Св.Ив.Рилски” с клиника по нервни болести

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев ще открие Клиниката по нервни болести в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” - София.


Клиниката по нервни болести е новоизградено медицинско звено към лечебното заведение. Проектът е реализиран изцяло със собствени средства на болницата в размер на близо 350 000 лв. Новоразкритата клиника разполага с 15 легла, разположени в основно ремонтирани стаи със собствен санитарен възел.

Тя разполага още с легла за интензивно лечение и възможности за непрекъснато мониторно наблюдение на пациентите. В клиниката се приемат болни от цялата страна с направление за хоспитализация, издадено от личния лекар или от лекар-специалист.

С изграждането на новата клиника  се създава единен комплекс с най-голямата и най-стара Клиника по неврохирургия. Наличието на най-високотехнологична и съвременна апаратура за образна диагностика - ядрено-магнитен резонанс, три дименсионен компютърен томограф, последен модел три измерна  ангиографска система гарантират модерно лечение на нуждаещите се пациенти.

Така се създава уникалната възможност за съчетание на модерната диагностика с последващо своевременно хирургично лечение на мозъчни тумори, аневризми, аномалии на мозъчните артерии и др.

Коментари