Публикация

УМБАЛ "Св. Георги" инвестира в нова апаратура и обновления

Общите задължения на УМБАЛ „Св. Георги” към края на 31 март са намалени до 32,3 млн. лв., посочват от най-голямото лечебно заведение в Южна България.


Това се дължи на действащата оздравителната програма и на строгия контрол, въведен от изпълнителния директор проф. Карен Джамбазов и неговия екип.

От болницата припомнят, че през лятото на 2010 г. назначеното ново ръководство е заварило дългове в размер на 38 млн. лева, като 19 млн. лв. от тях са били просрочени. Към днешна дата просрочените задължения са намалели с 6 500 000 лв. и сега са 12,64 млн. лева. Дълговете на УМБАЛ „Св. Георги” са натрупани в периода 2004 – 2009 г., уточняват още от лечебното заведение.

Инвестиции в нова медицинска апаратура и реконструкция на помещения с преобладаващо безвъзмездно финансиране предвижда болницата до края на тази година. По-мащабните мероприятия, заложени в плана, са свързани с реализиране на вече спечелени проекти.

Ръководството се надява да бъде финализиран мащабният проект по Оперативна програма Регионално развитие за създаване на Високотехнологичен център за образна диагностика – на стойност 6,7 млн. лева лв.

Финансирането е изцяло със средства по ОПРР, процедурите за възлагането на обществените поръчки и изпълнението на проекта се организират от Министерство на здравеопазването, а краен бенефициент на новата техника и инфраструктура е Университетската болница в Пловдив.

По Оперативна програма Развитие на конкурентноспособността на българските предприятия 2007 – 2013 ще бъде финансиран проектът Интегрален център за хирургично лечение на тумори и травми на глава и шия.

Ще бъде закупена апаратура на стойност близо 2,8 млн. лева, от които 50% е собственото участие на болницата. Апаратурата е уникална и иновативна за България и ще бъде монтирана в оборудвана за целта операционна зала в Хирургическия блок.

В стратегически план за 2012 г. влиза и преустройството на болнични стаи в различни клиники на Хирургическия блок за нуждите на хора с двигателни увреждания, потвърдиха от ръководството на лечебното заведение.

Стойността на проекта е 119 000 лв., като се очаква 100 хил. лв. да бъдат осигурени по Проект Красива България, а разликата – със собствени средства на УМБАЛ „Свети Георги”. Оборудване на операционна зала за ендоскопска хирургия за 205 хил. лева е следващият амбициозен проект на лечебното заведение, като над 90% от сумата ще бъдат предоставени по Програма за донорска помощ на Японското правителство.

Ако договорът за финансиране на проекта бъде подписан до края на месец април, операционната ще бъде изградена и пусната в експлоатация до края на 2012 г., обясниха от лечебното заведение.

Със спечелен проект Развитие на човешкия капитал предстои обновяване и на част от парковата зона около лечебното заведение.

Коментари