Публикация

Пациентите с дефицит на растежния хормон няма да доплащат

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е осигурила лечение на всички болни с дефицит на растежния хормон.


Те няма да доплащат за необходимите им лекарства и след включването на нов лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

От 16.04.2012 г. НЗОК заплаща напълно за един лекарствен продукт и частично за още две лекарства за лечение на това заболяване. Доплащането при частично платените лекарства ще бъде поето от фирмите, които ги произвеждат. Това стана ясно от получено потвърждение от двете фирми, производители на оригиналните медикаменти.

До 05.04.2012 г. в Приложение 1 на ПЛС за лечението на дефицит на растежния хормон бяха включени два лекарствени продукта с международно непатентно наименование Somatropin.
В публикуваната на 05.04.2012 г. актуализация на Приложение 1 на списъка беше включен нов лекарствен продукт (Omnitrop solution for injection) със същото международно непатентно наименование.

По тази причина от 16.04.2012 г. НЗОК започна да заплаща напълно цената на новия лекарствен продукт, а другите два станаха с доплащане.

С поетия ангажимент от страна на фирмите пациентите няма да доплащат за нито едно от изброените лекарства.

НЗОК осигурява лечението на пациентите с редки болести, в това число и на тези с дефицит на растежния хормон от 2010 г.

Коментари