Публикация

Озонът отблизо

Битува схващането, че е полезно да се диша въздух, богат на озон. Тук е в сила старата максима, че всичко зависи от дозата.


Изследванията показват, че когато концентрациите на озона са повишени, ефектът върху здравето е неблагоприятен. 

Какво представлява озонът?
Озонът е силно реактивен безцветен газ, който има три атома кислород в молекулата си. Получава се при трансформации между някои органични съединения и азотните окиси от атмосферния въздух в присъствието на слънчева светлина.

Основните източници на такива окиси са отпадните газове от транспорта (въздушен, железопътен, автомобилен) и от индустрията – предимно предприятия от енергийния отрасъл, рафинериите, вкл. бензиностанциите.

Известно е, че озонът е жизненоважен за човека и планетата като цяло. Неговото наличие в горния атмосферен слой ни предпазва от вредното въздействие на слънчевите UV лъчи.

Когато е в приземния слой, озонът, който е основният елемент на градския смог, може да предизвика дихателни проблеми. Той носи потенциален риск почти за всеки трети човек.

Защо е вреден?
Установено е, че озонът е мощен оксидант, който след инхалиране провокира редица здравни оплаквания, като дразнене на гърлото, дискомфорт в гръдния кош, кашлица. Повишените му концентрации водят до по-тежко протичане на хроничните дихателни заболявания, предупреждават от Министерството на здравеопазването.

Кои хора са изложени на по-висок потенциален риск?
На първо място, това са децата, които през топлите месеци прекарват голяма си част от времето навън. Рисковете се увеличават и заради по-големия обем въздух, преминаващ през белите им дробове за единица време.

По принцип в повишен риск са хората от всички възрасти, извършващи някаква физическа активност навън (учестеното и дълбоко дишане повишава белодробния въздухообмен и съответно - вдишаното количество озон).

Хората с респираторни заболявания (включително и астма) също са по-чувствителни към вредното действие на озона. При тях здравословни проблеми могат да възникнат при по-ниски концентрации на озон, отколкото при здрави индивиди.

Не всички случаи на повишена чувствителност към озона имат категорично научно обяснение. В някои случаи хората имат оплаквания при по-ниски нива на озона, без да е налице конкретно респираторно заболяване.

-brr-

Какви са вредните ефекти от озона?

- възпалителни процеси в респираторния тракт, проявяващи се с кашлица, дразнене на гърлото и дискомфорт в гръдния кош

- влошава се дихателната функция: дишането става по-учестено и повърхностно в сравнение с нормалното, което намалява активността на засегнатите индивиди

- при повишени атмосферни нива на озона хората, болни от бронхиална астма, получават по-чести и по-тежки пристъпи на задух, изискващи консултация с лекар или медикаментозна терапия

- утежнява се протичането на хроничните белодробни заболявания, като емфизем, бронхит, хронична обструктивна белодробна болест

- намалява защитната функция на имунната система, съответно и устойчивостта на респираторната система към причинители на инфекции

- уврежда се ресничестият епител на дихателните пътища

При еднократно увреждане на епитела, в рамките на няколко дни поразените клетки могат да бъдат възстановени (подобно на изгорялата от слънцето кожа през лятото). Ако такива промени настъпват често и в продължение на дълъг период от време (месеци, години), уврежданията в респираторната система стават хронични. В резултат на това се стига до намалена дихателна функция и намалена средна продължителност на живота.
 
Кога концентрациите на озон са повишени?
Озонът може да достигне по-високи стойности при топло, тихо и слънчево време. Той може да се пренася и задържа във високи концентрации на хиляди километри от източниците на азотни окиси. Затова отдалечеността от такива източници не винаги е гаранция, че концентрацията му във въздуха е в нормите.

Живеем „в компанията” на озона всеки ден. Той може да има защитен или вреден ефект върху човека, животинския и растителния свят. Учените алармират, че разрушаването на озоновия слой над Антарктика и Арктика е потенциална заплаха от екологична катастрофа.

Озонът пази живота на планетата, но и може да предизвика сериозни поражения, както върху човешкото здраве, така и върху земеделските култури, парковете, горите, върху всички екосистеми.
Коментари