Публикация

У нас има успешен модел за профилактика на инфекциозните заболявания

България е постигнала много добри резултати в областта на имунопрофилактиката благодарение на успешното партньорство с неправителствените организации и този модел се оценява като много успешен от нашите международни партньори.


Това заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова в приветствието си към участниците в Петата национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”.
Форумът се организира от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, парламентарната Комисия по здравеопазване и Министерство на здравеопазването.

Важен акцент в профилактиката на острите инфекциозни заболявания е насочеността към уязвимите и малцинствените групи, каза здравният министър.

Досегашната практика показва, че съвместните действия между общопрактикуващите лекари, представителите на РЗИ, здравните медиатори и социалните работници са един от най-успешните подходи за повишаване на имунизационното покритие сред малцинствените групи и овладяване на евентуални епидемични взривове.

Благодарение на това сътрудничество през 2010 година беше успешно овладян епидемичният взрив от морбили, подчерта пред участниците в срещата министър Атанасова. Тя подчерта също значението на започващата у нас Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.

Тя ще обхване периода до 2017 г. и ще бъде важен фактор за намаляване на смъртността сред жените в активна, репродуктивна възраст. Предоставянето на възможност за предпазване чрез имунизация на младите момичета в страната ще им осигурява здраве и гарантира отглеждане на здрави и щастливи деца. Така България ще стане част от онези европейски държави, където подобни програми вече действат и дават отлични резултати, каза здравният министър.

" }-->

Коментари