Публикация

Държавата държи в колапс онкоболниците, а пациентите се увеличават

Шефът на варненската онкоболница в писмо до министър Атанасова: Онкоболниците са в колапс.


Онкологичната помощ, предлагана на все по-големия брой нуждаещи се, от осемте Специализирани болници за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) и петте Комплексни онкологични центрове (КОЦ) в страната, е на път да бъде ликвидирана, пише в писмо до новия здравен министър управителят на варненската СБАЛОЗ „Д-р Марко А.Марков” доц. д-р Георги Кобаков.

Повод за сериозното предупреждение станаха серия от несполучливи действия в сектора от началото на годината, които поставят специализираните диагностично-лечебни заведения в реална невъзможност да изпълняват основното си предназначение – откриване и адекватно лечение на болните от рак.

Причините – все по-малките бюджети, по-големият брой пациенти, ограниченията, които нормативната база поставя пред специализираните лечебни заведения за онкологична помощ и отказът на администратора да отчете особеностите във функционирането на СБАЛОЗ и КОЦ.
Поставянето им наравно с многопрофилните болници е лишено от логика и поставя специализираните за лечение на рак лечебни заведения в неравнопоставено положение по отношение на финансирането, граничещо с невъзможност за изпълнение на предназначението им.

При изготвянето на Наредба 40, която от тази година регламентира дейността на онкологичните болници и центрове, не са отчетени основни моменти, пише в писмото доц. Кобаков.

Почти изцяло е изключена възможността за провеждането на профилактика, тъй като с отпадането на държавното субсидиране, тази дейност не се покрива от никого. По този начин Министерството на здравеопазването застана срещу собствената си Национална здравна стратегия, в която ранната диагностика на онкологичните заболявания е основен приоритет, подобно на останалите държави в Европейския съюз, на който и България е пълноправен член. В същото време практиката и статистиката са категорични: Когато няма профилактика, случаите на късно открит рак, чието лечение е много по-скъпо, зачестяват, смъртността - също.
За да не лиши населението на Варненска и Добричка област от шанс за пълноценен живот, СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” е разработил собствена програма за безплатна профилактика на населението. Разходите обаче са за сметка на болницата, която тази година е с близо 2,5 млн. лева по-малък бюджет от 2011 г. В същото време резултатите от нея показват, че нуждата от профилактика е наложителна. Само за месец – от 5 март до 5 април т.г., когато вървя първият етап от програмата на СБАЛОЗ – Варна за безплатни прегледи за ранна диагностика на рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на простатата, през кабинетите за профилактичен преглед са преминали 814 варненци (средно по 40 на ден). Новодиагностицираните случаи на рак са 33.

Диагностиката на онкологичните заболявания също не се финансира от началото на 2012 г.
Освен че трудът на висококвалифицирания персонал не е заплатен, здравното заведение трупа разходи, без шанс за покритие и заради клиничните и образни изследвания, които съпътстват всяка диагностика.

-brr-

Не се заплащат от никого и прегледите на регистрирани в СБАЛОЗ пациенти, които имат нужда от лечение не на основната си диагноза, а на последствията от лечението й – оперативно, химио- или лъчетерапия. Вместо това нормативната база предвижда заплащане само на диспансерните прегледи, които са едва 15 процента от всички прегледи, извършвани в болницата.

Не на последно място е и нерешеният след премахването на държавното субсидиране въпрос с лечението на здравнонеосигурените пациенти с онкологична диагноза. По закон СБАЛОЗ или КОЦ нямат право да ги лекуват платено, тъй като те са раково болни. НЗОК обаче отказва да покрие разходите за лечението им, тъй като са с прекъснати права. Само от началото на годината в СБАЛОЗ – Варна има 1000 такива пациенти. Тяхното лечение остава изцяло за сметка на болницата.

Освен намалените приходи, поради ограничения брой клинични пътеки, онкологичните болници се лишават от приходи и от потребителска такса, от приходи за болничен престой, от приходи за извършването на скъпоструващи лабораторни или образни изследвания, пише управителят на варненската онкоболница.

Преди преструктурирането на онкологичните диспансери, всички тези разходи се покриваха от държавна субсидия, която даваше възможност за пълноценно провеждане на лечебния процес, за мотивиране на персонала и за реализирането на сериозни инвестиции в модерна апаратура.
Само за последните 10 години в „СБАЛОЗ д-р Марко А. Марков” са инвестирани над 15 млн. лева, близо половината от които собствени средства на дружеството. Здравното заведение се утвърди като сериозен център за профилактика и лечение на онкологичните заболявания. Реновиран бе старият и бе изграден нов стационарен блок на болницата, в който бяха разкрити допълнителни 50 легла. Отделението по образна диагностика е наситено с модерна апаратура. Община Варна инвестира и 1 млн. лева в изграждането на бункер за поставяне на линеен ускорител и апарат за брахитерапия, който поради чести промени в здравната политика на правителствата през последните години все още е празен.
На този фон, проблемите, започнали с намаленото финансиране от 2011 г., които през 2012-а г. се задълбочават с прехвърлянето изцяло на финансирането към Националната здравноосигурителна каса, е на път да съсипе една от най-успешните болници в Североизточна България.

Отпуснатият от касата бюджет е с 28% или с 2,5 млн. лева по-малък от миналата година. Подписаният договор със здравната каса е с лимити по определени дейности, които не позволяват прехвърлянето на средства от дейност в дейност.

През 2011 г. СБАЛОЗ – Варна имаше бюджет в размер на 12,4 млн. лева. 7 млн. лева бяха от Министерството на здравеопазването – за диспансерно наблюдение – 2,341 млн. лева и за скъпоструващи лекарства – 3,9 млн. лева. Приходите за лечение по клинични пътеки от НЗОК бе 5,4 млн. лева.

Предложеният и подписан договор с НЗОК за 2012 г. предвижда общ бюджет от 9,9 млн. лева. От него едва 3 млн. лева е лимитът за лечение по клинични пътеки, 2,9 млн. лева – за лекарства и цели 3,2 млн. лева за диспансерно наблюдение, които са с 1 млн. лева повече от м.г. и е ясно, че този лимит няма да бъде достигнат. Това означава, че болницата ще бъде лишена от още 1 млн. лева, тъй като средствата не могат да се прехвърлят от дейност в дейност.

-brr-

От името на колегите си доц. Кобаков настоява за бърза и адекватна намеса за извеждането на лечението на онкологично болните в България действително в приоритетна задача пред правителството.


В писмото до здравния министър управителят на варненската СБАЛОЗ предлага:


1. В спешен порядък да бъдат преразгледани бюджетите на тези специализирани здравни заведения. Отпуснатите средства биха стигнали с огромни усилия и икономии до есента на тази година.

2. Да бъде създадена работна група с участието на управителите на СБАЛОЗ и КОЦ в страната или техни делегати, която да подготви бързи промени в нормативната уредба, която да регламентира:

- лечението на здравнонеосигурените онкологично болни граждани

- консултирането, диагностиката и лечението на последиците, възникнали в резултат на лечението на онкологичното заболяване на вече регистрираните пациенти с диагноза рак

- финансирането на всички прегледи, извършвани от СБАЛОЗ и КОЦ, в т.ч. и на профилактичните

- механизъм за заплащане на всички изследвания, нужни за потвърждаване на онкологична диагноза или избор на най-адекватното й лечение

Не на последно място е и предложението да бъде разработена Национална програма за профилактика на онкологичните заболявания в синхрон с европейските изисквания и практика, която в по-дълъг период от време да доведе до обрат в съществуващата тенденция за лавинообразно увеличаване броя на раковоболните и поддържане на висок процент смъртност сред тях, смятат варненските специалисти по диагностика и лечение на рака.

Коментари