Публикация

Европейска имунизационна седмица

Стартира V-тата Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”.


Двудевния форум се провежда в рамките на Европейската имунизационна седмица (21-27 април), като организатори са Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, съвместно с Комисията по здравеопазване към 41-во Народно събрание и Министерство на здравеопазването.

Партньори на инициативата са Националната мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българският червен кръст, Българското сдружение по иновативна медицина, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн и MSD.

Петата национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” има за цел да затвърди доброто сътрудничество между основните участници в кампаниите за превенция на ваксино-предотвратимите заболявания сред уязвимите групи. По време на срещата бяха набелязани заложените в Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) методи за подобряване на взаимодействието между здравната система и малцинствените общности.

На срещата присъстваха и министърът на здравеопазването – г-жа Десислава Атанасова, председателят на Комисията по здравеопазването към 41-во Народно събрание – д-р Даниела Дариткова, упарвителят на НЗОК – д-р Пламен Цеков, представители на Министерството на здравеопазването, заместник-мистърът на труда и социалната политика – г-жа Валентина Симеонова, началникът на политическия кабинет на заместник министър – председателя – г-жа Десислава Замфирова,  неправителствени организации, лекари и здравни медиатори.

 „Работата на здравните медиатори е изключително високо оценявана както в България, така и на европейско ниво. Типичен пример в това отношение е, че за втора поредна година акцентът в Европейската имунизационна седмица е инициативата за здраве и ваксинопрофилактика“, заяви д-р Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 41-то НС. Тя допълни, че има политическа воля за провеждане на ефективна политика, насочена към профилактиката на заболяванията и типичен пример в тази посока са включените през 2010 г. две нови ваксини в задължителния имунизационен календар и одобреното финансиране за реимбурсацията на ваксината срещу рак на маточната шийка.

-brr-

Г-жа Десислава Атанасова, министър на здравеопазването, подчерта, че именно съвместните действия между общопрактикуващите лекари, представителите на РЗИ, здравните медиатори и социалните работници, са един от най-успешните подходи за повишаване на имунизационното покритие сред малцинствените групи и овладяване на евентуални епидемични взривове.
 
„Изключително горди сме, че броят на здравните медиатори се увеличава. Наскоро 40 нови преминаха обучение. Броят здравни медиатори вече е 125, разположени в 24 области, 57 общини, от които 53 са отделили бюджети за издръжката им. В останалите 7, заплатите на назначените здравни медиатори се поемат от Националната мрежа на здравните медиатори по спечелен, тригодишен международен проект, в който участват още 3 държави – Словакия, Унгария и Румъния“, заяви Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Тя допълни, че основната му цел е да продължи започнатото с проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ в България.

Официален гост на събитието бе и директорът на Европейския център за контрол и профилактика на заболяванията – д-р Марк Шпренгер, който сподели с присъстващите, че до края на 2015 г. основна цел на Световната здравна организация е да елиминира морбили и рубеола във всички европейски държави. Бе отбелязано, че в последните десет месеца в България не е наблюдаван нито един случай на заболяването, което е в резултат на обединените усилия на всички участниц в Инициативата.

Д-р Кунчев представи работния проект на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (2012-2017 г.). Стратегическата цел на Програмата е да намали заболяемостта от рак на маточната шийка (РМШ) чрез осигуряване на имунизационна защита на момичетата и младите жени от онкогенни папиломавирусни инфекции. 12-годишните момичета са основната целева група на ваксинацията, като родителите, младите жени, учителите и медицински специалисти  ще бъдат информирани таргетирано.

Коментари