Публикация

НЗОК е изплатила на болниците през 2011 над 1,2 млн. лв.

През 2011 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила на договорните партньори от болничната помощ 1 212 813 105 лв.


В посочената сума са  включени и изплатените средства за месец декември 2010 г., който по принцип се плаща от бюджета за следващата година.

Средствата са получени от 394 договорни партньори, работещи по клинични пътеки и високо специализирани медицински дейности. В тази сума са включени и  медицинските изделия, заплащани от НЗОК.

Справката за изплатените средства е публикувана на интернет страницата на НЗОК.  През минала седмица беше оповестен и първоначалният вариант на прогнозните бюджети на болниците за 2012 г.

Данните са публикувани в изпълнение на заявеното намерение на управителя на НЗОК, д-р Пламен Цеков,  за пълна прозрачност в работата на институцията.

" }-->

Коментари