Публикация

Фондът за лечение ще финансира още 31 деца

31 молби за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


2 от децата ще се лекуват в чужбина за първи път, 1 дете ще замине за чернодробна трансплантация в Германия. 12 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а 13 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и 3 случая за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 561 375.95 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 207 деца като отпуснатите средства са над 4 милиона лева.

Коментари