Публикация

МЗ иска запазване на таксата за личен лекар и болничен престой

Министърът на здравеопазването ще предложи допълнение към предложените изменения в Закона за здравното осигуряване, които са публикувани на интернет страницата на министерството.


Целта на измененията е да се запази сегашният размер на потребителската такса за преглед при личните лекари и за престой в болница. В момента таксата е определена в  чл. 37,  ал.1, т.1 и т.2 в Закона за здравното осигуряване  като процент от минималната работна заплата и е съответно 2,70 лв. за преглед и  5,40 лв. за престой в болница.

С  постановление  от 9 ноември 2011 г. , правителството утвърди от 1 май 2012 г.  нов размер на минималната работна заплата за страната и тя става 290 лв. За да не се допусне увеличение на досегашната потребителска такса от 2,70 лв.,  в постановлението си правителството е предвидило МЗ да извърши промени в съответната нормативна уредба.  Това обаче не е било направено от предишното ръководство на МЗ. 

Министърът на здравеопазването ще внесе в спешен порядък на заседанието на правителството посочените допълнения в ЗЗО, с които  потребителската такса и таксата за престой в болница да останат непроменени.  

" }-->

Коментари