Публикация

Национална асоциация на специалистите от извънболничната помощ

На 11 - 13 май в Равда ще се проведе учредително събрание на Национална асоциация на специалистите от извънболничната медицинска помощ (НАСИМП).


Ще се обсъди и приеме Устав на асоциацията, ще се формулират целите и задачите на новото сдружение и ще се избрат ръководни органи, съобщиха от Българиския лекарски съюз.

Новата организация ще представлява специалистите от извънболничната медицинска помощ и ще осъществява дейността си в частна полза. Тя ще защитава правата и професионалните интереси на своите членове, ще участва със свои експерти при изготвянето  и подписването на Национален рамков договор, както и по договарянето с частни здравноосигурителни фондове.

Неговият председател ще участва пряко в дейността на БЛС, а негови  експерти ще работят по проекти на нормативни актове в областта на здравеопазването. Съвместно с БЛС ще се изготвят правилата за добра медицинска практика и медицинските стандарти. Асоциацията ще работи и с други сродни организации в чужбина.

Освен че ще участва в национални и международни проекти, сред основните цели на новата структура е изготвяне на предложение за нормативни промени, осигуряващи въвеждане на пълен или частичен директен достъп на здравноосигурените пациентите  до специалист от СИМП.

Лекарите ще настояват още за увеличаване на относителния дял от публични средства, отделян за СИМП в бюджетите на МЗ и НЗОК до поне 15% от общите средствата за здравеопазване.

Ще се търси и повишаване на ефективността при публичните здравни разходи  чрез  извеждане на медицински дейности от БП към СИМП, при стриктно спазване на медицинските стандарти, правилата за добра медицинска практика и гарантиране безопасността на пациента.

Специалистите си поставят и амбициозната задача да съдействат при въвеждането на електронното здравеопазване и телемедицината в България.

Коментари