Публикация

Здравословен начин на живот = нормално кръвно

На 17 май - Световния ден на хипертонията, за седма поредна година у нас ще се проведе Национална кампания, организирана от Българската лига по хипертония в партньорство с държавни, бизнес и неправителствени организации.


Денят се отбелязва за първи път през 2005 г. по инициатива на Международното дружество по хипертония. Кампанията има за цел да повиши информираността на гражданите за причините и рисковете от високо кръвно налягане, да  насърчи възрастните и децата сами да контролират заболяването и да го профилактират като се хранят и живеят здравословно.

Всяка година 17 май протича под различно мото, свързано с рисковите фактори, водещи до артериална хипертония. Те са свързани със здравословното хранене и начин на живот. Тази година мотото е „Здравословен начин на живот - здравословно кръвно налягане”.

Доброто познаване, ограничаване или избягване  на тези фактори (прекомерна употреба на солени и мазни храни, недостатъчно движение, тютюнопушене  и др.) може да отложи, да предотврати възникването на артериална хипертония, както и значително да подобри контрола й.

Повлияването им е от значение както за профилактиката на артериалната хипертонията, така и при вече проявено заболяване - да се подобри качеството на живот на хипертониците,  да се запази работоспособността им, да се подобри прогнозата.

Проверявате ли стойностите на кръвното си?

Коментари