Публикация

Лечение на доброкачествен тумор на гърдата чрез фокусиран ултразвук

Отлични резултати показва лечението на най-често срещания доброкачествен тумор на гърдата - фиброаденома, с помощта на фокусиран ултразвук.


Фокусираният ултразвук е неоперативен метод, който позволява отстраняването на образувания с помощта на локализирано прецизно повишаване на температурата. Апаратът TH-One е произведен от френската компания Theraclion.

Методът с фокусиран ултразвук доказва ефективността си като алтернатива на оперативното лечение на фиброаденоми на гърдата. Той дава на пациентките нова възможност да избегнат не само хирургичната интервенция, но и упойката, и белезите.

„Вече сме лекували 16 пациентки с тази технология в София и Париж и сме постигнали отлични резултати при всяка от тях”, заяви д-р Катрин Ортюно – медицински директор в Theraclion. „За две от тях вече имаме едногодишно проследяване, което доказва дългосрочния благоприятен ефект от лечението”.

„Нещо повече, лечението с този метод не дава  странични ефекти”, допълни доц. Русанка Ковачева, дм от Университетска болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев”, която прилага новия метод в България. Предвижда се в болницата да започне приложение на метода и за лечение на възли на щитовидната жлеза.

„На базата на досегашния ни опит и на тези успешни резултати обмисляме в следващите месеци да започнем лечение и на доброкачествени възли на щитовидната жлеза. Пациентите, които се интересуват, могат да се обаждат в болницата”, каза още доц. Русанка Ковачева.

След лечението с фокусиран ултразвук, обемът на фиброаденомите намалява средно с 20% на първия месец, с 40% на третия месец, и повече от 60% на шестия месец. Средната продължителност на лечението е 1 час и 30 минути.

-brr-

Лечението е провеждано еднократно при всяка пациентка, в условията на будна анестезия, в две болници – Университетска болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев”, базирана в „Майчин дом” в София, и Американската болница в Париж. По план то трябва да обхване 40 пациентки в двете болници. Всички те ще бъдат наблюдавани повече от една година след лечението.

По време на клиничното проучване разходите за лечението се покриват от Theraclion.

Факти и цифри за фиброаденома
- Фиброаденомът е най-разпространеният доброкачествен тумор на гърдата.

- 10 % от жените развиват фиброаденом на гърдата през живота си.

- Заболяването се наблюдава във всички възрасти, но засяга най-вече жените под 30-годишна възраст.

- Наличието на фиброаденом се открива главно с палпация. Той може да протича безсимптомно и да се открие при мамография или ехографско изследване. За всеки открит възел на гърдата се извършва биопсично изследване – тънкоиглена пункционна биопсия с цитологично изследване или микробиопсия с хистологично изследване.

Ако резултатът от биопсичното изследване покаже, че се касае за фиброаденом, лекарят и пациентката решават заедно дали да се наблюдава развитието му, или да се отстрани, особено в случаите, когато създава дискомфорт на пациентката, нараства или предизвиква опасения. Доброкачественият характер на фиброаденома поставя пред пациентката и лекаря въпроса, дали е оправдано да се прибегне до хирургическо лечение. Като алтернатива неинвазивното лечение с фокусиран ултразвук може да се окаже отговора на този въпрос.

- Лечението с фокусиран ултразвук се провежда в условията на будна анестезия и трае от 30 до 90 минути в зависимост от размера на фиброаденома.

Коментари