Публикация

Кампания „Работни места без тютюнев дим“

Тази година Европейската агенция за безопасност и здраве при работа EU-OSHA участва в Световния ден без тютюн със стартирането на своята кампания за повишаване на информираността „Работни места без тютюнев дим“, която призовава работодателите и работниците да премахнат цигарения дим в околната среда от всички работни места в цяла Европа.


Тя подкрепя общоевропейската кампания „Екс пушачите са неудържими“ на Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ на Европейската комисия.

Установено е, че над половин милион смъртни случаи в Европейския съюз (ЕС) всяка година са свързани с тютюнопушене, като се счита, че близо 79 000 от тях са свързани само с тютюневия дим в околната среда. Към момента повечето държави от ЕС са въвели законодателство против тютюнопушенето или пълна забрана за пушене в закрити обществени места, макар че обхватът му се различава в различните страни . Това означава, че все още съществуват помещения, където служителите са изложени на тютюневия дим от околната среда.

Кампанията на EU-OSHA има за цел да подпомогне работодателите и служителите за създаването на работни места без цигарен дим, независимо от съществуващото местно законодателство във всяка държава-членка. За постигането на тази цел са изготвени три брошури на 24 езика, видеоклип с анимация с участието на героя Напо, „Белият дроб на работното място“ и други информационни материали. (Виж тук)

Със стартирането на кампанията EU-OSHA хвърля светлина върху „фалшивите истини“ за пушенето на работното място.

Противно на вярванията сред населението, не съществува вентилационна система, която е в състояние да елиминира напълно дима, и закритите зони за пушене винаги замърсяват въздуха в помещенията, където не се пуши. Освен това разполагането на зони за пушене около входни врати, прозорци или вентилации на сгради често води до излагане на тютюневия дим от околната среда поради наличието на течение. EU-OSHA изтъква, че залите за пушачи не предотвратяват излагането на работниците на дим, тъй като персоналът по почистване, който работи в тези помещения, диша замърсения въздух.

Брошурата Съвети за работодателите относно създаването на здравословна работна среда предлага практически полезни съвети за това как да се извърши преустановяването на пушенето на работното място и основна информация за здравословните и икономическите аспекти на пушенето на работното място. Работниците ще намерят съвети в брошурите Съвети за пушачи и Съвети за непушачи. И двете брошури насърчават работниците да повдигат въпроса на вътрешно равнище и да ангажират активно работодателите при решаването на проблема.

" }-->

Коментари