Публикация

Безплатни прегледи за туберкулоза

„Седмица на отворените врати” ще се проведе в двадесет и девет областни лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза в периода 04 - 08 юни.


Ициативата е организирана от Министерство на здравеопазването и се изпълнява от Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Целта е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, както и да се даде възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги. По време на кампанията на всички желаещи ще се извършват безплатни прегледи за туберкулоза, които включват оценка на риска, консултации, прегледи и изследвания.

Общата тенденция за страната е намаляване броя болните от туберкулоза. През 2011 г. регистрираните случаи на заболяването са били 2 407, което е с 242 души по-малко в сравнение с 2010 г. През 2011 г., в рамките на четирите кампании „Седмици на отворените врати”  на 19 048 души  е извършен скрининг с анкета за риска от туберкулоза,  а на 12 528 са направени прегледи и изследвания. Със заболяването са диагностицирани общо 215 души, а на 705 лица с латентна туберкулозна инфекция е била проведена химиопрофилактика.

Коментари