Публикация

7 години ККОТ - Консултативни кабинети за отказ от тютюнопушене

От 4 юни до 11 юли ще се проведе национална кампания, с която Консултативните кабинети за отказ от тютюнопушене /ККОТ/ ще отбележат 7-мата година от създаването си.


Консултативните кабинети са постоянно действащи и функционират към регионалните здравни инспекции.

Те са   създадени през 2005 г. в рамките на приетата І-ва Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България.  През 2011 г. в тези кабинети са получили консултации 2284 души. Всички граждани са били насочени за получаване на помощ чрез Националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323, както и интернет страниците на РЗИ и www.aznepusha.bg.

По време на кампанията тази година ще бъдат организирани различни инициативи за популяризиране на дейността на кабинетите. Специално подготвени консултанти ще оказват безплатно консултации за отказване на вредния навик, а на всички желаещи ще бъде измервано количеството въглероден оксид в белите дробове, както и съдържанието на  карбоксихемоглобин в кръвта.   

Оказваната подкрепа на гражданите е насочена към изграждане на вътрешна мотивация, което е най-важния етап  за отказване на тютюнопушенето. Гражданите, които искат да откажат цигарите, ще бъдат запознавани с различни практически техники и методи, препоръчвани и от европейските здравни органи. При  необходимост желаещите ще бъдат насочвани към специализирана лекарска помощ.

В рамките на кампанията, сред бременни и кърмещи жени ще бъдат разпространявани здравно-образователни материали за вредата от тютюнопушенето и въздействието му върху плода и новороденото. Ще бъдат  организирани прожекции на филми за вредите от тютюнопушенето, и интерактивни занятия и беседи.   Коментари