Публикация

Защо не трябва да пушим?

Уврежданията от тютюнопушенето в детска и ученическа възраст са многократно по-големи, в сравнение с по-късна възраст.


Данните показват, че равнището на употреба на тютюнопушене сред българските ученици все още е тревожно високо. Европейският проект за изследване на училището за алкохол и наркотици през 2011 г. (ESPAD) сочи обезпокоителни резултати сред 16-годишните български ученици. 66,4% от тях са пушили поне една цигара през живота си, а 38,9% - поне една цигара през последния месец.

Според изследването позитивни са данните, че в сравнение 1999 г., през 2011 г. пушачите с поне една цигара са намалели от 73% на 66,4%, а запалилите поне една цигара месечно са спаднали почти двойно - от 73% на 38,9%. През 2011 г. в сравнение с 1999 г., общият процент на пушене сред момичетата, в сравнение с момчетата, е намалял - от 51% на 45,6%. Момичетата, обаче, пушат повече от момчетата по показателя „поне една изпушена цигара през последния месец”.

В Министерство на здравеопазването бяха излъчени победителите в четвъртото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4”.

Инициативата се организира от МЗ с традиционното партньорство на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на култура. Основната цел на конкурса е да популяризира непримиримостта към тютюнопушенето, като мотивира учениците, както и техните учители и родители да отхвърлят употребата на тютюневите изделия от живота си.

Наградите на участниците бяха връчени от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

„Тревожната статистика за разпространението на тютюнопушенето сред учениците в България прави още по-значима инициатива като Националния конкурс, чиято цел е младите хора да водят живот, лишен от тютюнев дим. Да се пуши днес вече не е модерно, модерно е разбирането на хората от 21 век, че трябва да се живее здравословно, с грижа към най-ценното, с което разполагаме – собственото си здраве”, подчерта министър Атанасова.  

-brr-

Министерството на здравеопазването и другите държавни институции ще продължат да подкрепят подобни  проекти защото с тях младите хора заявяват своята гражданска позиция и подпомагат провежданата политика на опазване на общественото здраве.
По регламент в Националния ученически конкурс участваха  ученици от 1 до 12 клас, разпределени в три възрастови групи. Активна роля в организирането на инициативата имат РЗИ в страната, които оповестиха по места конкурса и предоставиха на желаещите участници допълнителна информация. През 2011-2012 г. в Националния ученически конкурс участваха 3 182 ученика от цялата страна.

Те представиха 75 различни проекта, посветени  на  превенцията и отказването от тютюнопушене, включително превенция на пасивното тютюнопушене. Проектите са подготвени под ръководството на над 100  учители. Журито отчете, че 35 от проектите са финализирани успешно, със 100%- ученици-непушачи. В тези проекти са участвали 1 982 ученика, ръководени от над 50 техни учители.  

Благодарение на дейностите по проектите, 156 техни съученици, учители, майки и бащи, баби и дядовци, сестри и братя, приятели са преосмислили своите навици и са се отказали от тютюнопушене. Негативните ефекти на тютюнопушенето върху здравето са представени в различните проекти чрез най-различни жанрове и способи - драматизации, стихотворения и разкази, арт-ателиета, спортни прояви, ролеви игри, дебати и дискусии, сътрудничество и работа в екип, създаване на собствени сайтове и общуване в интернет мрежи.   

От началото на Националния ученически конкурс през 2008 г. до днес, общо над 13 200 ученика на България изпълняват проекти за среда без тютюнев дим. За популярността на конкурса свидетелства факта, че в предишните три издания участие са взели общо 340 паралелки и класове. 

Коментари