Публикация

Седем нови мобилни кабинета за тестване за ХИВ/СПИН

Мобилните кабинети са закупени с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.


На 20 юни, сряда, министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще връчи ключовете на седем мобилни медицински кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

Кабинетите са закупени с финансовата подкрепа на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, и ще бъдат предоставени на Регионалните здравни инспекции в областите Благоевград, Видин, Добрич, Пловдив, Русе, Стара Загора и Хасково.

Доставчикът е избран след провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки.

Коментари