Публикация

Пневмококовите инфекции – водеща причина за заболеваемостта при децата

По данни на СЗО 1 милион деца годишно умират от тежки пневмококови инфекции като менингит и пневмония.


Американският проф. Кийт Клугман посети България по повод научно-практикечски форум, в който ще бъде основен лектор и ще сподели своя опит, съвременните тенденции и новости в областта на пневмококовите заболявания и тяхната превенция.

Целта на форума е експертите да се запознаят със световните практики в надзора на пневмококовите заболявания и тяхната превенция, да обсъдят както настоящата система за надзор в България, така и възможностите за нейното развитие.

Проф. Клугман е водещ световен специалист по пневмококовите заболявания, президент на Международното дружество по инфекциозни болести (ISID) и председател на Международния борд на американското дружество по микробиология (ASM).

Пневмококовите инфекции (причинени от бактерия S. pneumoniaе, пневмокок) са едни от най-опасните заболявания в световен мащаб. Те са водеща причина за заболяемост и смъртност при малки деца по света.  По данни на СЗО най-малко едно дете умира всяка минута от пневмококови инфекции (менингит, сепсис, пневмония), като приблизително 1 милион деца умират годишно. От 2010 г. в задължителния имунизацонен календар на Република България е включена и ваксинацията срещу пневмококови инфекции за всички деца.

В свой доклад Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) отбелязва въвеждането на пневмококовата ваксинация като едно от 10-те най-големи достижения за общественото здраве през последното десетилетие, довело до превенцията на над 211 000 сериозни пневмококови заболявания и 13 000 смъртни случая за периода 2000-2008. 

„Единственият начин за предпазване на малките деца от пневмококовите инфекции е ваксинацията. Световната здравна организация и водещите европейски здравни институции препоръчват включването на пневмококовите конюгатни ваксини в националните имунизационни програми да бъде приоритет за всяка една страна.

-brr-

"Значителен успех за здравеопазването в България, и най-вече за здравето на българските деца, бе включването на ваксинацията срещу пневмококови инфекции в задължителния имунизационния календар през 2010 година“, каза д-р Валери Цеков, председател на Българското сдружение по иновативна медицина.

„За да се направи оценка на епидемиологичната ситуация и ефекта от ваксинационната програма е необходимо страната да има работеща система за надзор, която непрекъснато да проследява пневмококовите заболявания, заболяемостта на национално ниво, както и да се провеждат проучвания и анализ за типовете пневмококи, които причиняват най-тежките инфекции“, заяви проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Надзорът над пневмококовите инфекции е основен инструмент за правилния избор на оптимална пневмококова ваксина за имунизационния календар. Пневмококовите конюгатни ваксини не са еднакви по състав и включените щамове, затова страните трябва да предприемат мерки да установят, кои са най-често срещаните типове, които причинят тежки заболявания“, каза проф. Кийт Клугман.

Той представи данни, които показват, че в световен мащаб след въвеждането на ваксините в имунизационните програми се наблюдава промяна на епидемиологията на пневмококовите заболявания при деца. Пневмококови заболявания все по-често се причиняват от щамове, които се отличават с повишена резистентност на лечение. Такъв например е щамът 19А, който по данни на различни страни от Европейския съюз причинява около 25 % от тежките инвазивни пневмококови заболявания, каквито са менингита и пневмонията например. Проучвания у нас показват наличието на този щам и в България.

В следствие на тази промяна в епидемиологичната ситуация значителна част от страните в Европейския съюз, САЩ и Канада включиха в имунизационните си програми иновативна, 13 валентна, пневмококова конюгатна ваксина, която би могла да осигури най-широко покритие срещу циркулиращите причинители (щамове) на пневмококови инфекции.

 

Коментари