Публикация

Фондът ще осигури средства за лечението на още 37 деца

37 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца".


Пет деца ще се лекуват в чужбина за първи път, а други пет деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. 22 деца ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. Фондът одобри и пет случая за доплащане на лечението.

Общият размер на утвърдените средства е 413 015.21 лв. От началото на годината Фондът е одобрил за лечение 301 деца като отпуснатите средства са 5,5 милиона лева.

Коментари