Публикация

Щастливи и с негативна нагласа

Общоприетото мнение е, че търсенето на позитивната страна на нещата ни прави щастливи, но се прокрадват и твърдения, че бихме живели по-добре, ако в действителност се задоволим с по-отрицателна представа за живота.


Време е да прегърнем провала, несигурността и песимизма, вместо да бягаме от тях, и просто да спрем  да се опитваме толкова усилено да бъдем щастливи, ако искаме да имаме по-положително отношение към света.

За общество, толкова обсебено от идеята за постигане на щастие, не се справяме добре с тази задача, казва Оливър Бъркман (специалист в областта на психологическата литература).

Романтиката, семейният и професионалният живот често носят колкото стрес, толкова и радост. Икономическият растеж не е задължително да направи обществото щастливо, точно както и повишаването на доходите не прави хората по-щастливи.

След години, прекарани в консултации със специалисти - психолози, философи и дори будисти – Бъркман е осъзнал, че всички са единодушни с едно нещо – усилията да се чувстваме щастливи, е това, което ни прави нещастни.

Хората постоянно се борят да премахнат отрицателните неща от живота си - несигурност, провал или тъга, което всъщност ни кара да се чувстваме толкова несигурни, тревожни или нещастни.

Според него обаче има алтернатива – „негативен път” към щастието. Трябва да се научим да се наслаждаваме на несигурността, да я прегърнем, да спрем да се опитваме да мислим позитивно и да се запознаем с провала.

Накратко, за да бъдем истински щастливи, в действителност трябва да сме склонни да допуснем повече отрицателни емоции в живота си или поне да се научим да не бягаме от тях.

Коментари