Публикация

Клетките от пъпна връв

Ползата от ембрионалните стволови клетки, извлечени от пъпната връв непосредствено след раждането е, че при тяхното прилагане относително по-лесно се преодолява биологичната бариера на съвместимостта.


За съжаление възможността за прилагане на този метод е ограничена, включително и поради създаването на частни донорски банки.

Истината е, че няма никакъв смисъл от персонално съхранение на такива клетки с презумпцията, че те ще се използват в съответното семейство. Шансът за успешно дарителство в рамките на фамилията е много малък.

Освен това след десетата година от съхраняването качествата на ембрионалните клетки се променят. Статистиката показва, че от няколкостотин хиляди събрани клетъчни концентрата в частни банки в Германия до момента е използвана нищожна част. От този тип банки има смисъл, ако те са обществено достояние.

В момента в големите държави има дискусия за отваряне на частните банки за стволови клетки за обществото. Това дава възможност и на самото семейство, което е съхранило клетки, да получи при необходимост наистина съвместим биологичен материал от най-подходящия дарител.

Коментари